Huidige Track

Titel

Artiest

Huidige Show

Background

onderzoek

In opdracht van de gemeente Westerkwartier heeft het ecologisch adviesbureau Faunax in 2019 op meerdere locaties op het landgoed Nienoord in Leek onderzoek gedaan naar het voorkomen van insecten. Uit het onderzoek blijkt dat er 543 verschillende soorten insecten zijn vastgesteld op het landgoed. Dat is een prachtig resultaat. Zo’n uitgebreid onderzoek naar insecten is […]

Eén van de specifieke kenmerken van het Nationaal Landschap Middag-Humsterland is het karakteristieke slotenpatroon. Dit is voor de provincie Groningen reden geweest dit te beschermen. In 2008 heeft in opdracht van de provincie een inventarisatie plaatsgevonden van de sloten, die als karakteristiek aangemerkt kunnen worden. Met de toenmalige eigenaren van de percelen waar deze sloten […]

Het onderzoek dat het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in november 2019 heeft uitgevoerd in verband met de vliegenoverlast in de wijken Sintmaheerd en Diepswal in Tolbert in de zomer van 2019 is afgerond. Met de uitkomsten gaat de gemeente Westerkwartier aan de slag om de vliegenoverlast in de omgeving Tolbert en Leek in de […]