Huidige Track

Titel

Artiest

Huidige Show

Background

bloedserieus

Het Bloedserieus Westerkwartier team (Mariël de Bruijn, Myra Eeken-Hermans, Hannah van der Hoek en Bente Zwama) hebben samen met Voedselbank Westerkwartierbestuursvoorzitter Jan Oomkes op de brug in Garnwerd het spreekwoordelijke inzamel ’stokje’ over aan team Hogeland, bestaande uit Mädi Cleerdin (gemeenteraadslid en Rooie Vrouw), Voedselbank Hogelandacquisiteur Wieb Roffel en Hans Versteeg namens de bibliotheken in […]

De overdracht van de inzamelactie voor tampons en maandverband (Bloedserieus) van Het Westerkwartier naar Het Hogeland die gepland stond op vrijdag 20 maart a.s. op de brug in Garnwerd, gaat niet door. “We wilden het graag ingetogen door laten gaan, maar de realiteit haalt ons in,” vertellen de initiatiefnemers Myra Eeken-Hermans en Mariël de Bruijn. […]

Na drie maanden in het Westerkwartier maandverband en tampons te hebben ingezameld voor vrouwen en meisjes met een (te) kleine beurs wordt medio maart het inzamel’stokje’ van het initiatief Bloedserieus overgedragen aan Het Hogeland. Met als doel om telkens na een paar maanden in een andere gemeente in de provincie Groningen de inzameling ter hand […]