Huidige Track

Titel

Artiest

Huidige Show

Frik in de Middag

14:00 17:00

Background

Zienn start met Veerkracht aan huis

Zienn start vanuit crisisopvang Leek en Burgum met Veerkracht Aan Huis. De aanleiding hiervoor is dat spanningen in gezinnen kunnen toenemen nu veel mensen aan hun huis gekluisterd zijn. Voor kinderen kunnen onveilige situaties ontstaan. Met deze ambulante jeugdhulp wil de organisatie op tijd hulp bieden en daarmee voorkomen dat situaties escaleren. Een begeleider van Zienn komt bij een gezin thuis om ouders en kinderen te ondersteunen. Zo wordt in de vertrouwde omgeving van het kind gewerkt aan een veilige thuissituatie. Voor informatie zie: www.zienn.nl