Huidige Track

Titel

Artiest

Huidige Show

ZultherVertier

18:00 20:00

Background

Nieuws

Page: 6

In opdracht van de gemeente Westerkwartier heeft het ecologisch adviesbureau Faunax in 2019 op meerdere locaties op het landgoed Nienoord in Leek onderzoek gedaan naar het voorkomen van insecten. Uit het onderzoek blijkt dat er 543 verschillende soorten insecten zijn vastgesteld op het landgoed. Dat is een prachtig resultaat. Zo’n uitgebreid onderzoek naar insecten is […]

Bestuurders van gemeentes, provincie en waterschappen in de regio Groningen verwachten dat windmolens en zonnepanelen op Gronings grondgebied in 2030 5,7 Terawattuur (TWh) elektriciteit opwekken. Dat schrijven zij in hun langetermijnplan voor energietransitie; de Concept Regionale Energiestrategie (Concept RES). De Groningse stuurgroep vindt dat Groningen met een productie van 5,7 TWh een realistische bijdrage levert […]

Het college van burgemeester en wethouders wil tijdens de coronacrisis het maatschappelijk leven blijven stimuleren en al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, een hart onder de riem steken. Organisaties mogen de verstrekte subsidie onder voorwaarden houden Het college heeft daarom verschillende maatregelen vastgesteld voor organisaties die subsidies ontvangen. Organisaties mogen de verstrekte subsidie onder […]

Coronamaatregelen en de gevolgen voor de zorg, welke ervaringen hebben inwoners van de provincie Groningen? Belangenorganisaties starten meldactie ‘Zorg in coronatijd’ voor knelpunten én mooi oplossingen De coronamaatregelen van de overheid zijn bedoeld om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, vooral kwetsbare groepen te beschermen en de zorg voor coronapatiënten ‘overeind’ te houden. […]

Aan de zuidoostkant van het dorp Marum verrijst de komende jaren de nieuwe woonwijk Alberdaheerd II. Het plan voor deze woonwijk bestaat uit 46 kavels. Hiervan zijn 34 vrijstaand en particulier uit te geven en 12 halfvrijstaand, die projectmatig worden uitgegeven. Voor dit uitbreidingsplan is grote interesse. Er staan momenteel 204 belangstellenden geregistreerd. Het college […]

Westerkwartier – Onder het motto ‘Als u niet naar de kunst kunt komen, brengt Johan van der Dong het bij u thuis’ heeft Johan van der Dong (Grijpskerk www.johanvanderdong.nl) een aantal manieren bedacht om zijn kunst naar de mensen toe te brengen. Galerieën en andere plekken waar kunst geëxposeerd kan worden, zijn momenteel immers gesloten. […]

De gemeente Westerkwartier heeft 611 aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) toegekend en betaalbaar gesteld. Deze landelijke regeling is sinds 1 april van kracht en bedoeld voor zelfstandig ondernemers die hun klanten en omzet zien wegvallen door de coronacrisis. Wethouder Elly Pastoor is tevreden over de snelle uitbetaling: “Het gaat om ondernemers die […]

De afgelopen dagen heeft een groot aantal partijen uit de sierteeltsector zich verenigd. Zij organiseren een landelijke actie tegen eenzaamheid bij ouderen, in samenwerking met rapper Ali B. Vandaag en morgen worden 150.000 kleurrijke boeketten uitgedeeld bij thuiszorgorganisaties en aan alleenstaanden thuis. In de gemeente Westerkwartier zijn via Allerzorg vandaag bij 45 inwoners een bos […]

Op donderdag 9 april 2020 is een woning in Oldehove voor een periode van drie maanden gesloten door burgemeester Ard van der Tuuk. Afgelopen maart werd in deze woning een hennepkwekerij door de politie ontdekt en ontmanteld. Damoclesbeleid Burgemeester Ard van der Tuuk sluit de woning op basis van het Damoclesbeleid. Deze bestuursrechtelijke maatregel kan […]

Eén van de specifieke kenmerken van het Nationaal Landschap Middag-Humsterland is het karakteristieke slotenpatroon. Dit is voor de provincie Groningen reden geweest dit te beschermen. In 2008 heeft in opdracht van de provincie een inventarisatie plaatsgevonden van de sloten, die als karakteristiek aangemerkt kunnen worden. Met de toenmalige eigenaren van de percelen waar deze sloten […]