Huidige Track

Titel

Artiest

Huidige Show

Background

Niehoofsterdiep na baggeren schoner en beter bevaarbaar

Deze week is het waterschap Noorderzijlvest gestart met het baggeren van het Niehoofsterdiep, dat ten westen van Niehove ligt. Het gaat daarbij om het gedeelte vanaf de haven in Niehove tot en met de aansluiting bij Kommerzijl. De gemeente Westerkwartier beheert de zijtak naar de haven. Het waterschap Noorderzijlvest beheert het Niehoofsterdiep tot aan de afslag naar de haven. Gemeente Westerkwartier en het waterschap hebben afgesproken dat het waterschap het baggeren voor beide trajecten laat uitvoeren. Zij zijn in overleg over de definitieve verwerking van de bagger om cultuurhistorische en archeologische waarden in het landschap te beschermen.

Betere doorstroming
Het baggeren van het Niehoofsterdiep is nodig, omdat er veel slib op de bodem van het diep ligt. Door dit weg te halen, stroomt het water in het diep beter door. Ook verbetert hierdoor de waterkwaliteit, is het diep beter bevaarbaar en is het haventje van Niehove beter bereikbaar.

Werkzaamheden

De geplande einddatum van de werkzaamheden is rond 4 december aanstaande. Het baggeren begint bij de haven van Niehove en eindigt bij Kommerzijl. HAZ Infra BV voert de baggerwerkzaamheden uit voor het waterschap. Tijdens de periode van het baggeren is het laarzenpad vanwege veiligheid niet begaanbaar. 

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Ik heb als dorpswethouder goed geluisterd naar de inwoners van Niehove. We hebben daarom financiële middelen vrijgemaakt, waardoor we het haventje nu mee kunnen nemen met de baggerwerkzaamheden van het Niehoofsterdiep. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, heeft het mooiste dorp van Nederland (Elsevier Weekblad, 2019) een haventje dat er weer prachtig bij ligt.”