Huidige Track

Titel

Artiest

Huidige Show

Background

Meer aandacht voor volwasseneducatie en de vier Taalhuizen in Westerkwartier

Uit onderzoeken is gebleken dat 11 procent van de bevolking in de provincie Groningen moeite heeft met lezen, schrijven en het aanleren van digitale vaardigheden. Voor Westerkwartier komt dit neer op 7.000 inwoners, die hierdoor minder zelfredzaam zijn. Om mee te komen in de samenleving is kennis van taal nodig. Mensen die beter willen leren lezen, schrijven of met de computer omgaan kunnen gratis lessen volgen. 

Wethouder Pastoor vindt het dan ook belangrijk dat in de komende tijd extra aandacht wordt gegeven aan het aanbod van gratis cursussen taal, rekenen en computerles in het Westerkwartier. “Onder andere door het organiseren van themabijeenkomsten in onze Taalhuizen willen wij het aanbod van onze Taalhuizen nog meer bekendheid geven”. 

Regionaal Educatieplan Volwasseneducatie
De gemeente Westerkwartier heeft voor dit jaar een Regionaal Educatieplan vastgesteld.  Met als doel om cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor volwassenen te organiseren. De cursussen worden verzorgd door het Alfa College. Westerkwartier werkt hierbij nauw samen met buurgemeente Noordenveld om zoveel mogelijk cursusplaatsen voor inwoners uit beide gemeenten aan te kunnen bieden. 

Spreekuur en gratis cursussen in Taalhuizen

Het taalhuis is dé plek in de bibliotheek waar iedereen die moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen altijd terecht kan voor hulp. De Taalhuizen van Westerkwartier zijn gevestigd in de bibliotheken van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. In de Taalhuizen kunnen de inwoners van Westerkwartier terecht met al hun vragen over de cursussen van het Alfa College.  Elke week is er een spreekuur met de Taalhuiscoördinator. Dan kun je samen bekijken wat je nodig hebt en wat bij je past. Je vindt er bijvoorbeeld gratis taalcursussen, computercursussen en oefenboeken. Je kunt ook gekoppeld worden aan een Taalvrijwilliger die je helpt. Bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren of het lezen van een brief.

Ken jij of ben jij iemand die ook beter wil leren lezen en schrijven, rekenen en omgaan met de computer, tablet of telefoon? Ga naar het Taalhuis in de bibliotheek, bel 0800-8100 of kijk op https://biblionetgroningen.nl/taalhuis-westerkwartier 


Lees verder...