Huidige Track

Titel

Artiest

Huidige Show

Background

JAARREKENING 2019: OOK FINANCIEEL MOEILIJK JAAR VOOR NOORDENVELD

De jaarrekening 2019 sluit met een negatief resultaat van afgerond € 3 miljoen. Door de vele onzekerheden door het coronavirus wordt er geen Perspectiefnota 2021 uitgebracht, maar een Zomerbrief 2020.

De jaarrekening 2019 van de gemeente Noordenveld sluit met een fors negatief resultaat. Net als andere gemeenten in Nederland heeft ook Noordenveld nog steeds te maken met tekorten op rijksregelingen zoals de jeugdzorg, WMO en bijstand. Met daarbovenop nog de korting op de algemene uitkering, die Noordenveld van de Rijksoverheid ontvangt, is er een flink tekort over 2019. Wethouder Alex Wekema: “In 2019 zijn we daarnaast nog eens geconfronteerd met extra kosten door onder andere verzakkingen van woningen in Roden en de stormschade in juni. Ook heeft de gemeente Noordenveld gronden moeten afboeken als gevolg van wetgeving. De gevolgen van de coronacrisis voor 2020 komen daar nu nog bij. We zullen extra kritisch naar onze uitgaven moeten gaan kijken en komen op korte termijn met een aanpak om onze financiële positie te versterken.”

De raad behandelt de jaarrekening 2019 op 22 juni 2020.

Terugblik 2019

In 2019 zijn mooie dingen gerealiseerd. Zo zijn de eerste bewoners in Oosterveld Norg komen wonen, is in Noordenveld gestart met wijkgericht werken, worden initiatieven van bewoners ondersteund vanuit het Dorpenfonds, heeft de gemeente samen met inwoners nieuw meubilair in het buitengebied geplaatst, is Noordenveld de beste fietsgemeente van Drenthe geworden en is Noordenveld aan de slag gegaan met de verbetering van sportaccommodaties.

Zorgen voor de toekomst

De zomerbrief is het uitgangspunt voor de programmabegroting 2021 en wordt op 1 juli in de gemeenteraad besproken. Wethouder Alex Wekema: “Er is nog veel onduidelijk over de compensatie die de gemeente ontvangt voor extra kosten die, direct en indirect, gemaakt moeten worden door de coronacrisis. In de Zomerbrief wordt ingegaan op ontwikkelingen voor de komende jaren: met welke kosten wordt de gemeente Noordenveld geconfronteerd en op welke onderwerpen kan de gemeente Noordenveld keuzes maken om ook richting de toekomst financieel gezond te blijven.”