Huidige Track

Titel

Artiest

Huidige Show

Raadsvergadering

19:00 23:00

Background

Inzamelactie ‘Bloedserieus’ wordt estafette

Na drie maanden in het Westerkwartier maandverband en tampons te hebben ingezameld voor vrouwen en meisjes met een (te) kleine beurs wordt medio maart het inzamel’stokje’ van het initiatief Bloedserieus overgedragen aan Het Hogeland. Met als doel om telkens na een paar maanden in een andere gemeente in de provincie Groningen de inzameling ter hand te nemen.

“Wij zijn heel blij en dankbaar dat er de afgelopen maanden enorm is ingezameld”, vertellen de initiatiefnemers Mariël de Bruijn en Myra Eeken-Hermans, “en we hopen dat we de komende paar weken nog een flinke boost kunnen geven aan de inzameling in het Westerkwartier. We vermoeden echter dat de inzamelbereidheid af zal nemen wanneer we de inzameling te lang laten doorlopen, daarom hebben we bedacht dat we de dameshygiëne-inzameling als een estafette door de provincie Groningen laten gaan. In de gemeente Het Hogeland hebben we gemeenteraadslid Mädi Cleerdin bereid gevonden om de inzamelingspunten en de uitgifte via de Voedselbank Hogeland te gaan organiseren, samen met een groepje vrijwilligers. In andere gemeenten zijn er inmiddels ook contacten gelegd.”

“Binnenkort zullen we het estafettestokje ook fysiek overdragen aan Het Hogeland. Na verloop van tijd komt het vanzelf weer bij ons terug,” legt Myra uit. “Voor nu hopen we dat we de inwoners van het Westerkwartier kunnen motiveren om de komende maand nog even flink bij te dragen, zodat de Voedselbank Westerkwartier voorlopig vooruit kan.”

“Overigens gaan de twee stagiaires, Hannah en Bente, binnenkort een gastles over Menstruatiearmoede verzorgen voor meiden in de Woldborg in Grootegast”, vult Mariël aan, “met als belangrijkste doel om dit bespreekbaarder te maken in de klas en daarbuiten. Deze gastlessen kunnen een inspirerend voorbeeld zijn voor andere scholen in de provincie Groningen.”

Heb je als bedrijf of als collega’s onderling nog een idee voor een extra inzameling voor de komende weken, dan horen we dat graag (info@brugvrouw.nl). De inzamelpunten via de bibliotheken in Aduard, Grijpskerk, Oldehove, Grootegast, Zuidhorn, Leek en Marum, woonzorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast, Buurthuiskamer Aduard, Sportcentrum Eekeburen in Oldekerk en de Rodenburghal in Leek zijn tot 31 maart nog te bereiken. Doe mee en draag bij. Wij zijn nog steeds Bloedserieus. U ook?