Huidige Track

Titel

Artiest

Huidige Show

Streektoal

20:00 22:00

Background

Iedereen doet mee in Noordenveld

Plekken voor ontmoeting en activiteiten in de hele gemeente.

Voor (kwetsbare) inwoners is het belangrijk dat er plekken zijn waar ze heen kunnen voor activiteiten en ontmoeting. De gemeente heeft daarom aan stichting Welzijn in Noordenveld (WiN) gevraagd om het opzetten, ontwikkelen en ondersteunen van dit soort voorzieningen te versnellen. Het doel is dat er voorzieningen dichtbij iedere inwoner zijn, waar deze inwoner ook woont in de gemeente.

Goede, bereikbare plekken

Als we in Noordenveld zorgen voor goede, bereikbare plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten ondernemen, kunnen we in sommige gevallen voorkomen dat kleine, onschuldige situaties uitgroeien tot ingewikkelde en grote problemen die om ondersteuning vragen.

Positieve ervaringen in Norg

In Norg zijn hiermee positieve ervaringen opgedaan. Daar is in 2018 een proef gestart. Aanleiding waren signalen van inwoners en organisaties dat er grote behoefte was aan mogelijkheden voor inwoners om elkaar weer te ontmoeten, mee te doen, eenzaamheid tegen te gaan, zingeving te vinden voor de dag of om mantelzorgers te ontlasten. Inmiddels is deze proef uitgegroeid tot een netwerk van ontmoetingsplaatsen die door een groeiend aantal inwoners bezocht worden en waar wordt deelgenomen aan verschillende activiteiten.

Uitgaan van wat er al is

Uitgangspunt in het project om in heel Noordenveld voor dit soort plaatsen te zorgen is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande organisaties en initiatieven. Daarnaast wordt samenwerking tussen partijen op gang gebracht of versterkt. Aan de andere kant vullen we aan wat er ontbreekt en wat gewenst is. Te denken valt hierbij aan locaties, hulpmiddelen voor activiteiten, relaties met inwoners, de wijk of het dorp, ontmoeting in allerlei vormen, een plaats waar mensen terecht kunnen voor vragen, activiteiten en vrijwilligerswerk. Op deze manier komt in de hele gemeente een netwerk van plekken en voorzieningen voor inwoners waar ze terecht kunnen voor lichte ondersteuning, ontmoeting en activiteiten. Daarbij is er aandacht voor thema’s als eenzaamheid, mantelzorg, armoede en schulden, nieuwkomers, vrijwilligers en jongeren.

Samenwerking en inzet voor langere tijd

De komende jaren legt WiN per wijk of dorp contact met inwoners. In de tweede week van januari starten zij in Roden. Medewerkers van WiN vragen inwoners wat zij belangrijk vinden op sociaal gebied in hun wijk en wat zij denken nodig te hebben binnen drie, vijf en tien jaar. WiN brengt in kaart welke voorzieningen al in de wijk zijn en onderzoekt welke gebouwen toegankelijk en laagdrempelig zijn voor inwoners. Dit kunnen sport- of verenigingsgebouwen zijn of panden van de gemeente of (zorg)organisaties. Het motto is om gebruik te maken van wat er is en dit aan elkaar te verbinden. Met verschillende partijen, initiatieven van inwoners, zorgorganisaties, sportverenigingen en kerken worden samenwerkingsverbanden aangegaan en inzet afgesproken voor langere tijd in het leveren van een voorziening.