Huidige Track

Titel

Artiest

Huidige Show

Ochtend MiX

07:00 10:00

Background

GEMEENTE NOORDENVELD KRIJGT RAAD VAN KINDEREN

De gemeente Noordenveld wil kinderen en jongeren betrekken bij beleidsontwikkeling en – uitvoering. Daarom krijgt Noordenveld nu als proef een Raad van Kinderen. Zij gaan zich verdiepen in en advies geven over het thema biodiversiteit.

Kinderen geven gemeente raad

De Raad van Kinderen bestaat uit 34 kinderen uit groep 8 van de Poolster in Nieuw-Roden. De kinderen geven met een frisse blik, creatief advies aan de gemeente. Dit doen zij aan de hand van de hulpvraag: ‘Hoe kan gemeente Noordenveld met inwoners en organisaties samenwerken om de biodiversiteit in de regio te vergroten?’

De kinderen verdiepen zich in het thema biodiversiteit

De Raad van Kinderen werkt de hulpvraag uit in opdracht van gemeente Noordenveld. Burgemeester Klaas Smid: “Om zich in het onderwerp biodiversiteit te verdiepen, gaan de kinderen de komende periode onderzoek doen. Ze gaan in gesprek met verschillende experts en gaan op verschillende excursies. In februari 2020 zullen zij hun advies aan ons gaan presenteren en zullen we in dialoog gaan over de uitkomst.”

Samenwerking en dialoog tussen kinderen en volwassenen

De proef met een Raad van Kinderen is op initiatief van Politiek Netwerk Drenthe opgestart.

De gemeente, de school en de kinderen worden in dit traject verder begeleid door de Missing Chapter Foundation. Zij zetten zich in voor een gelijkwaardige samenwerking en dialoog tussen kinderen en volwassenen. Omdat zij geloven dat creatieve denkkracht van kinderen, beslissingen over belangrijke maatschappelijke vraagstukken beter maken. Landelijk zijn er al ruim 70 organisaties die een Raad van Kinderen hebben.