Huidige Track

Titel

Artiest

Huidige Show

Background

Geen horeca activiteiten op het evenemententerrein tijdens Rodermarktperiode

Een groot terras met diverse festiviteiten blijkt helaas toch te ambitieus in deze periode.

Burgemeester Smid: ”In goede samenspraak met Volksvermaken Roden en een afvaardiging van de horeca heb ik besloten de voorgenomen horeca/terras activiteiten tijdens de Rodermarktperiode op het evenemententerrein geen doorgang te laten vinden. Als we kijken naar de aantallen te verwachten bezoekers zijn de risico’s op het niet naleven van de RIVM maatregelen, en daarmee de kans op besmettingen, te groot. Ook is er grote twijfel of de openbare orde gehandhaafd kan worden.

Wel kermis?

Volksvermaker Lammert Kalfsbeek: ”De risico’s zijn domweg te groot. Het publiek komt van oudsher uit de wijde omgeving. We kunnen bezoekers nu niet de mogelijkheid geven om gezellig samen met elkaar feest te vieren, zoals we dat van oudsher gewend zijn met de Rodermarkt. De mogelijkheden voor de kermis worden wel nader onderzocht. Die willen we op een veilige manier neerzetten.”

De Vereniging voor Volksvermaken en de gemeente hebben intensief gekeken naar de mogelijkheden om nog iets te organiseren tijdens de Rodermarktweek. Helaas blijven er een aantal zaken openstaan, die niet volgens de gestelde RIVM maatregelen en veiligheidsaspecten zijn op te lossen. Nu worden alle kaarten op een groot evenement in 2021 gezet.